toggle menu
toggle menu

Kuruluşumuzun amacına ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun, etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi gören Kalite Politikasını

  • Çalışma prensiplerine ve amaca uygun,
  • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun,
  • Sürekli iyileşme taahhüdünü içeren,
  • Kalite hedeflerini destekleyen,
  • Çalışanlara verilen önem ve kalite bilincinin gelişmesindeki rolleri ve diğer hususları içerecek şekilde dokümante edilmiştir.

Kalite politikası firmamızın değişik yerlerinde asılıdır.  Her çalışanımız kalite politikasını dikkate alarak çalışmalarını yapmak zorundadırlar.

Kalite politikası gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirilir.

Müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileşmeyi esas alarak yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun projeleri gerçekleştirmek ve kaliteyi etkileyen personelimizin sürekli gelişmesi için gerekli eğitim desteğini vermek şirketimizin politikasıdır