toggle menu
toggle menu

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz İSG politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate almıştır;

 • Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun İSG tehlikeleri
 • Yasal ve diğer gereklilikler
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSG performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuz yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak İSG Politikasını belirlemiştir.

 • Kuruluşumuzun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun,
 • Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren,
 • En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içeren

Kuruluşumuzun İSG politikası;

 • Çalışanlarımızı bireysel İSG sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeydedir.
 • Kuruluşumuz, İSG Politikamızın uygunluğunun ve geçerliliğinin sağlanması için periyodik olarak İSG Politikasını gözden geçirmektedir.

Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu İSG politikası, firmamızın merkezinde ve birimlerimizde İSG performansından etkilenebilecek çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmektedir.

Ayrıca İSG politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak için, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış İSG tehlikelerinin büyüklüğüne uygunluğunu ve İSG hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

Kuruluş olarak,

 • Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.