toggle menu
toggle menu

Sizin için neler yapabiliriz?

Hat Ölçüm İşleri

Demiryolu ve her türlü Raylı Sistemlerin altyapısı ve üstyapısı ölçüm işleri tarafımızca tecrübeli uzman ekiplerimiz ile gerçekleştirilir.
Özellikle, demiryolu üst yapısı ölçümleri için hassas ölçüm cihazları tarafımızca kullanılmaktadır.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, Saha Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Proje Finansmanı, Malzeme Kontrolü, Eğitim, İş İlerleme Raporları

Yapım ve Uygulama Hizmetleri

Malzeme Temini, Montaj, Test ve Devreye Alma, Deneme İşletmesi, Proje Yönetimi

İnşaat İşleri

Proje Yönetimi, Projelendirme, Maliyet Analizleri, Trafo Binası İnşaatları, Depo Sahası İnşaatları, Atölye Binası İnşaatları, Altyapı (Drenaj, Atık Su, Yağmur Suyu Sistemleri) İnşaatları, Kontrol Merkezi Ve İdari Bina İnşaatları, Malzeme Tedariği

Hat İşleri Ve Üst Yapı İnşaatı

Balastlı Hat (Beton, Ahşap, Çelik Traversli), Doğrudan Betona Mesnetli Hat, Ray ve Makas Montajı, Balast Serme ve Buraj, Aluminotermit Kaynak ve Kaynak Makinesi ile Alın Kaynağı

İş Geliştirme

Ülke Kavramı, Maliyet Analizi, Pazar Araştırması, Taşıma Planları, Fizibilite Çalışmaları, Proje Geliştirme, Organizasyon

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

Demiryolu Güzergah tasarımı ve etüdü, Yol tasarımı, Yol güzergah tasarımı ve etüdü, Enkesit ve Boykesit tasarımı, Sanat Yapılarının belirlenmesi (Tünel, viyadük, köprü, alt ve üst geçitler ve drenaj kanallarının tasarlanması) ve benzeri Demiryolu Montaj Teknolojilerinin tasarımları, Sistem Yerleşimi Tasarımı, İşletme Kavramı, Çevre Koruma, Sinyal ve Haberleşme Sistemi, Depo ve Atölye, İstasyon ve Hat Yerleşimi, Saha Süpervizörlüğü, Fabrika Kabulleri, İşletme Prosedürleri

Malzeme Temini

Raylı Sistemlere ait tüm malzemelerin temini

Bakım & Onarım

Bakım Planlaması, Test ve Devreye Alma, Ray Kaynaklarının Ultrasonik Testleri, Ses ve Titreşim Analizi, Mevcut Rayların İyileştirme ve Bakımları, Anahtar Teslim Bakım ve İyileştirme